Polityka prywatności / prawne warunki korzystania z tej strony

Proszę uważnie przeczytać tę stronę. Ta strona zawiera Warunki, na podstawie których użytkownik, użytkownik witryny (zwany dalej „Tobą” lub „gościem”), może korzystać z tej witryny, której treść jest własnością Labmedica.pl. Korzystając z tej strony, zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków określonych poniżej. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, nie korzystaj z tej strony. Labmedica.pl może, według własnego uznania, zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie; dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi.

Prywatność

Labmedica.pl zobowiązuje się do zachowania Twojego prawa do prywatności. Labmedica.pl nie gromadzi informacji identyfikujących o Tobie (takich jak Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), chyba że dobrowolnie przekażesz nam te informacje na naszej stronie Kontakt, na naszych stronach subskrypcji biuletynu lub w inny sposób.

Proszę nie podawać żadnych informacji poufnych (w tym informacji o zdrowiu) dotyczących Ciebie lub kogokolwiek innego za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Wszelkie przesyłane przez Ciebie informacje nie będą sprzedawane osobom trzecim. Jeśli opublikujemy jakiekolwiek informacje, które nam podasz na stronie internetowej, nie ujawnimy danych osobowych.

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Jesteśmy wyłącznym właścicielem informacji zebranych na tej stronie i nie sprzedajemy żadnych informacji zebranych na tej stronie.
Chociaż Labmedica.pl jest ściśle związany z różnymi organizacjami opieki zdrowotnej, nie dzielimy się z nimi informacjami na temat użytkowników Witryny ani nie angażujemy się w „wspólne brandingowanie” treści zdrowotnych z dostawcami spoza Labmedica.pl.
Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym dostawcom i usługodawcom, którzy pomagają nam w świadczeniu specjalistycznych usług, w tym rozliczeń, przetwarzania płatności, obsługi klienta, wdrażania poczty e-mail, analiz biznesowych, marketingu (w tym między innymi reklamy, atrybucji, głębokiego linkowania , marketing mobilny, optymalizacja i retargetowanie) reklama, monitorowanie wydajności, hosting i przetwarzanie danych. Tacy zewnętrzni dostawcy i dostawcy usług nie mogą wykorzystywać Twoich informacji do celów innych niż związane z usługami, które nam dostarczają.
Jeśli nie poprosisz nas o to, możemy w przyszłości skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby poinformować Cię o promocjach, nowych produktach lub usługach lub zmianach w niniejszej Polityce prywatności.
Witryna gromadzi zbiorcze informacje o ruchu w witrynie i obciążeniu serwera. Używamy tych informacji do utrzymania i ulepszania naszej strony internetowej.

Polityka prywatności / prawne warunki korzystania z tej strony

Proszę uważnie przeczytać tę stronę. Ta strona zawiera Warunki, na podstawie których użytkownik, użytkownik witryny (zwany dalej „Tobą” lub „gościem”), może korzystać z tej witryny, której treść jest własnością Labmedica.pl. Korzystając z tej strony, zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków określonych poniżej. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków i zasad, nie korzystaj z tej strony.

Labmedica.pl może, według własnego uznania, zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie; dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi.

Prywatność

Labmedica.pl zobowiązuje się do zachowania Twojego prawa do prywatności. Labmedica.pl nie gromadzi informacji identyfikujących o Tobie (takich jak Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), chyba że dobrowolnie przekażesz nam te informacje na naszej stronie Kontakt, na naszych stronach subskrypcji biuletynu lub w inny sposób.
Jeśli zgodzisz się na biuletyn lub serię SMS-ów Labmedica.pl, dane osobowe (adres e-mail i / lub numer telefonu komórkowego), które podasz, aby się zarejestrować, zostaną wykorzystane wyłącznie do dostarczenia wiadomości. Informacje te zazwyczaj nie są oglądane przez człowieka, chyba że występuje problem z bazą danych. Użytkownicy mogą zrezygnować z dowolnej komunikacji w dowolnym momencie. Subskrybenci biuletynu mogą usunąć swój adres e-mail z naszej listy, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdego biuletynu. Subskrybenci serii SMS-ów mogą napisać STOP, aby zakończyć.

Proszę nie podawać żadnych informacji poufnych (w tym informacji o zdrowiu) dotyczących Ciebie lub kogokolwiek innego za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Wszelkie przesyłane przez Ciebie informacje nie będą sprzedawane osobom trzecim. Jeśli opublikujemy jakiekolwiek informacje, które nam podasz na stronie internetowej, nie ujawnimy danych osobowych.

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Jesteśmy wyłącznym właścicielem informacji zebranych na tej stronie i nie sprzedajemy żadnych informacji zebranych na tej stronie.
Chociaż Labmedica.pl jest ściśle związany z różnymi organizacjami opieki zdrowotnej, nie dzielimy się z nimi informacjami na temat użytkowników Witryny ani nie angażujemy się w „wspólne brandingowanie” treści zdrowotnych z dostawcami spoza Labmedica.pl.

Adresy IP

Zbieramy adresy protokołu internetowego (IP) w celu analizowania zbiorczych statystyk ruchu i lokalizacji geograficznej, aby pomóc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji Labmedica.pl. Adres IP to zestaw numerów przypisanych do urządzenia używanego podczas połączenia z Internetem. Adres IP może się zmieniać przy każdym połączeniu z Internetem. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy informacji o adresach IP żadnym dostawcom ani innym organizacjom opieki zdrowotnej.
Znaczniki pikseli
Znaczniki pikselowe to bardzo małe obrazy lub małe fragmenty danych osadzone w obrazach, znane również jako „sygnały nawigacyjne” lub „wyraźne pliki GIF”, które mogą rozpoznawać pliki cookie, czas i datę wyświetlenia strony, opis strony, na której piksel tag jest umieszczony i podobne informacje z komputera lub urządzenia.

Skontaktuj się z nami

Strona Kontakt jest podstawowym środkiem komunikacji z pracownikami Labmedica.pl dla odwiedzających stronę. Odwiedzający stronę internetową mogą użyć strony Skontaktuj się z nami, aby wysłać sugestie dotyczące treści lub pytania dotyczące obszarów Rodziców, Dzieci lub Nastolatków bezpośrednio do redakcji Rodzice, Dzieci lub Nastolatki. Osoby odwiedzające witrynę mogą również używać tego formularza do zadawania ogólnych pytań dotyczących witryny lub treści, przesyłania powiadomień o uszkodzonych linkach, informowania o problemach dotyczących prywatności i / lub przesyłania pochwał i / lub skarg. Wszystkie komentarze są widziane przez redaktora naczelnego

Labmedica.pl, który wraz ze starszym zespołem redakcyjnym zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z treścią i użyje tych komentarzy, na przykład, jako pomysłów na wygenerowanie nowej treści lub udzielenie odpowiedzi na pytanie w sekcji pytań i odpowiedzi na stronie. Wszystkie kwestie techniczne i operacyjne są przekazywane dyrektorowi ds. Operacyjnych w celu obsługi. Ponieważ polityka Labmedica.pl nie polega na udzielaniu odpowiedzi na e-maile odwiedzających, strona Kontaktowa nie prosi o podanie żadnych danych umożliwiających identyfikację (takich jak adres e-mail), a jedynym sposobem gromadzenia danych osobowych jest, jeśli gość dobrowolnie wpisze takie informacje informacje w jednym z otwartych pól tekstowych. Strona Kontakt jest zabezpieczona przy użyciu szyfrowania 128-bitowego. Wszelkie informacje o zdrowiu przekazywane za pośrednictwem strony Kontakt nie są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osobistą. Możemy, o ile nie wskazujesz inaczej, przechowywać, edytować i wyciągać swój e-mail do użytku w pytaniach i odpowiedziach, prezentacjach, analizach i innych podobnych celach. W takich przypadkach usuniemy wszelkie treści, które mogłyby zidentyfikować Cię jako autora wiadomości e-mail.

Biuletyny

Jedynymi danymi osobowymi, które są aktywnie zbierane przez Labmedica.pl, są adresy e-mail osób, które wyrażają zgodę na nasze programy biuletynu. Te adresy e-mail służą wyłącznie do dostarczania naszych biuletynów. Adresy te zazwyczaj nie są oglądane przez człowieka, chyba że istnieje jakiś problem z bazą danych. Użytkownicy mogą usunąć swój adres e-mail z naszej listy, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdego biuletynu.

Bezpieczeństwo

Labmedica.pl stosuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, które przedkładasz. Takie bezpieczeństwo obejmuje korzystanie z formularzy zabezpieczonych przez SSL, zapór ogniowych i innych powszechnie stosowanych metod zabezpieczeń.

Zasady redakcyjne

Artykuły i funkcje publikowane na tej stronie podlegają rygorystycznemu procesowi redakcyjnemu, który obejmuje obszerny przegląd przez lekarzy. Jednak wszystkie informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych. W celu uzyskania szczegółowych porad medycznych, diagnoz i leczenia należy skonsultować się z lekarzem.
Redakcja dokłada wszelkich starań, aby być jak najbardziej neutralnym pod względem płci, rasy, koloru skóry, religii i wieku. W artykułach strona zmienia się, odnosząc się do niemowląt, dzieci i nastolatków jako „on” lub „ona”. Pamiętaj, że nawet jeśli artykuł mówi, że on lub ona, odnosi się do niemowląt płci męskiej i żeńskiej, dzieci i nastolatków, chyba że określono inaczej.