Logo Labmedica - Badania
Zapraszamy wszystkie podmioty lekarskie do współpracy. Skontaktuj się z naszym działem handlowym!

Wyszukiwarka kodów ICD

Sprawdź wynik On-line

Aktualności
Zapraszamy do nowo otwartych punktów pobrań w Żarach
>> szczegóły

 

Promocje
Dla każdego Klienta z Kartą Stałego Klienta rabat w wysokości 5%

 

Szanowni Państwo!

 

 • MEDICA świadczy usługi w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym szpitali oraz Klientów indywidualnych.

 

 • MEDICA oferuje bez mała 1000 rodzajów badań i wykonuje rocznie ponad kilkaset tysięcy oznaczeń. Odbiorcami naszych usług jest kilkaset placówek działających w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego i powiatów przyległych - kliniki, szpitale, ośrodki naukowe, ośrodki zdrowia, praktyki lekarskie a także inne laboratoria.

 

 • Laboratorium MEDICA wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt największych światowych producentów (Olympus-Beckman, Siemens, Radiometer, Dade Behring, Roche Diagnostics, Sysmex, Comesa, Horiba ABX, bioMerieux czy Abbott).

 

 • Zgodnie ze swoimi podstawowymi wartościami, MEDICA wykonuje badania laboratoryjne w najwyższej, światowej jakości,  realizowane  przez wysokiej klasy specjalistów,  rzetelnie i terminowo  dla ochrony  zdrowia  oraz  dobra i satysfakcji Pacjentów.

 

Zapraszamy do współpracy !

 

W ramach współpracy oferujemy

 

 • Czytelne druki zleceń – tak przygotowane, by ograniczyć do minimum czas potrzebny do zlecenia badania oraz ryzyko ewentualnej pomyłki. Znakowanie materiału oraz druków zleceń – MEDICA korzysta oraz dostarcza Kontrahentom kody kreskowe szybko i jednoznacznie identyfikujących zlecenie i próbkę.

 

 • Zamknięty system pobierania krwi – MEDICA korzysta oraz proponuje Kontrahentom wsparcie we wdrożeniu bezpiecznego systemu próżniowego firmy Becton-Dickinson, który nie dopuszcza do kontaktu z krwią Pacjenta oraz ułatwia pobranie dokładnej ilości krwi niezbędnej do wykonania analiz.

 

 • Sieć kurierską – zorganizowana sieć Kurierów firmy MEDICA dostarcza do laboratorium centralnego materiał analityczny ze wszystkich współpracujących placówek, w możliwie najkrótszym czasie i z zachowaniem wszystkich reguł bezpieczeństwa. Wszyscy Kurierzy wyposażeni są w specjalne pojemniki transportowe z wkładami chłodzącymi i monitoringiem temperatury.

 

 • Najszerszą dostępność do badań laboratoryjnych – MEDICA uruchomiła 12 Punktów Pobrań materiału biologicznego, w których Pacjenci mogą wykonać zlecone badania. Punkty Pobrań dostosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych, a wybrane specjalizują się w pobraniach u dzieci.

 

 • Pełną dostępność do wyników – MEDICA wykorzystuje Laboratoryjny System Informatyczny o nazwie „e-Lab”, który pozwala na pełne zarządzanie procesami laboratoryjnymi oraz obsługą Klienta – m.in. dystrybucja wyników badań drogą elektroniczną (poprzez Internet) przy zachowaniu standardów zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przez banki, drukowanie w wybranym formacie, ich ocenę w oparciu o wyniki archiwalne (Delta-check), zdalne zlecanie badań z wykorzystaniem systemu kodów kreskowych, a także analizę kosztów, księgowość zarządczą, statystyki, raporty czy zarządzanie magazynem.

 

Kontrola jakości

 

 • MEDICA  bierze   udział  w   programach   kontroli   zewnątrz-laboratoryjnej  o  zasięgu  regionalnym,  krajowym i międzynarodowym, pozwalających ocenić dokładność własnych analiz na tle wyników innych laboratoriów. Udział w każdym ze sprawdzianów jest dokumentowany certyfikatem wydawanym przez prowadzący go ośrodek.

 

 • Wewnątrz laboratoryjna kontrola jakości pozwala utrzymać na stałym poziomie dokładność i powtarzalność wyników badań laboratoryjnych. Każdy parametr podlega kontroli wewnętrznej według ustalonej dla niego procedury. Korzysta się tu z materiałów zgromadzonych w laboratorium (surowice, osocza, stabilizowane krwinki) o określonych wartościach nominalnych kontrolowanych parametrów. Wyniki uzyskane z oznaczeń próbek kontrolnych są zapisywane w systemach informatycznych analizatorów oraz specjalnym programie „Kontrola Jakości”.

 

 • MEDICA jest w trakcie prac umożliwiających uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.